Strawberry Earth

Privacy voorwaarden

Strawberry Earth hecht aan een verantwoorde wijze van omgang met persoonsgegevens van gebruikers. De persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Deze Privacyverklaring informeert over de wijze waarop Strawberry Earth om gaat met persoonsgegevens die zij verzamelt via haar website. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website van Strawberry Earth, niet op andere websites die via zogenaamde links worden aangeboden.

Artikel 1 Verwerking Persoonsgegevens
Koper gaat er mee akkoord dat StrawberryEarth zijn/haar persoonsgegevens gebruikt en verwerkt op de in deze Privacyverklaring aangegeven wijze en voor aangegeven doeleinden, door middel van het aanvinken van het vakje dat daarvoor is opgenomen op de website van Strawberry Earth.

Koper kan zijn/haar toestemming voor verwerking van haar persoonsgegevens op ieder moment zonder opgave van reden schriftelijk herroepen of door een e-mail te sturen naar support@strawberryearth.com. Als de koper jonger dan 16 jaar is en gebruik wil maken van één of meer van de diensten van Strawberry Earth staat hij/zij er voor in dat zijn/haar ouders voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming hebben gegeven.

Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens
Strawberry Earth verwerkt persoonsgegevens van klanten die nieuws van Strawberry Earth ontvangen per e-mail en van klanten die een voucher kopen. Het doel van die verwerking is het kunnen toezenden van het nieuws per e-mail en om een account aan te maken om de verkoopactie te kunnen (doen) uitvoeren.

Artikel 3 Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden
Uitgangspunt is dat Strawberry Earth géén persoonsgegevens aan derden verstrekt. Daarop wordt alleen een uitzondering gemaakt als dit noodzakelijk is om de verkoopactie te kunnen uitvoeren. In dit laatste geval wordt de koper om aanvullende toestemming gevraagd, bijvoorbeeld adresgegevens of e-mailadres voor het toesturen van een product).

Artikel 4 Soort persoonsgegevens
Strawberry Earth verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • naam en adresgegevens;
  • e-mailadres;
  • betaalmethode;
  • voorkeur van het goede doel;
  • aanmelding nieuwsbrief;
  • bestelgeschiedenis;
  • referral geschiedenis.

Artikel 5 Transparantie verwerking persoonsgegevens
Strawberry Earth streeft naar transparantie in de verwerking van persoonsgegevens. Koper kan inzage vragen in zijn/haar persoonsgegevens en deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Artikel 6 Afmelding
Koper kan zich afmelden bij Strawberry Earth door de link aan te klikken die onderaan de nieuwsbrief en/of verkoopactie staat vermeld. Strawberry Earth verwijdert in dat geval die persoonsgegevens.

Artikel 7 Beveiliging gegevens
Strawberry Earth maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens.

Artikel 8 Bezoekgegevens
Op de website van Strawberry Earth worden algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden met als doel om de inrichting van de website te verbeteren ter optimalisering van de dienstverlening van Strawberry Earth. Die onderzoeksgegevens zijn niet naar klanten herleidbaar.

Artikel 9 Gebruik van cookies
Strawberry Earth maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies', een zogenaamd klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website van Strawberry Earth gemakkelijker te maken. Cookies kunnen worden geweigerd door de instelling van de webbrowser aan te passen.

Artikel 10 Wijzigingen
Strawberry Earth kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden op de website van Strawberry Earth gepubliceerd. Indien een dergelijke wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhoudt, waarvoor Strawberry Earth persoonsgegevens verwerkt, dan vraagt Strawberry Earth waar nodig om aanvullende toestemming. Bij vragen over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met Strawberry Earth Deals v.o.f., Eerste Helmerstraat 69 sous, 1054 DC Amsterdam of per e-mail support@strawberryearth.com.

Deze Privacyverklaring is laatstelijk aangepast op 15 november 2011.

Download Privacy Voorwaarden in PDF